Використання схожого (імітованого) комерційного (фірмового) найменування у сфері права інтелектуальної власності

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер.: Юриспруденція. - 2014. - № 10-1, т. 1. - С. 197-200

Анотація

У статті розглядається проблематика встановлення схожості комерційного, фірмового найменування, критерії оцінювання відомості комерційного, фірмового позначення та ступені ідентичності.
Problems of establishing the identity of commercial, company name, assessment criteria of commercial, company designation’s information and degree of identity are researched in the article.
В статье рассматривается проблематика установления сходства коммерческого, фирменного наименования, критерии оценивания ведомости коммерческого, фирменного обозначения и степени идентичности.

Опис

Ключові слова

право інтелекֺтуальної власносֺті, комерційне (фірмове) найменування, схожість, критерії оцінювання, ступінь ідентичності, intellectual property rights, commercial (company) name, identity, assessment criteria, degree of identity, право интеллектуальной собственности, коммерческое (фирменное) наименование, сходство, критерии оценивания, степень идентичности

Бібліографічний опис

Кузьминский, О. О. Використання схожого (імітованого) комерційного (фірмового) найменування у сфері права інтелектуальної власності / Кузьминский О. О. // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер.: Юриспруденція. - 2014. - № 10-1, т. 1. - С. 197-200.