Сфера адміністративної діяльності органів внутрішніх справ України як об’єкт запровадження системи управління якістю

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2010

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Форум права. – 2010. – № 4. – С. 319–325

Анотація

Розглянуто адміністративну діяльність органів внутрішніх справ України як об’єкт запровадження системи управління якістю шляхом підвищення її ефективності та результативності, надано аналіз надання послуг ОВС та вказано на необхідність покращення роботи з запровадження системи управління якістю в діяльність органів внутрішніх справ України.
Discussed Administrative Activities of the Internal Affairs of Ukraine as an object implementing the quality management system by improving its efficiency and effectiveness, an analysis of service provision of the internal affairs of Ukraine and the need to improve the integration of quality management system in the activities of organs of internal affairs of Ukraine were provided.
Рассмотрена административная деятельность органов внутренних дел Украины как объект внедрения системы управления качеством посредством повышения ее эффективности и результативности, представлен анализ предоставления услуг ОВД и указано на необходимость улучшения работы по внедрению системы управления качеством в деятельности органов внутренних дел Украины.

Опис

Довгань, О. І. Сфера адміністративної діяльності органів внутрішніх справ України як об’єкт запровадження системи управління якістю [Електронний ресурс] / О. І. Довгань // Форум права. – 2010. – № 4. – С. 319–325 . – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2010-4/10doicuj.pdf.
Довгань О. І. "Сфера адміністративної діяльності органів внутрішніх справ України як об’єкт запровадження системи управління якістю."Форум права 4 (2010): 319-325.

Ключові слова

Адміністративне право та процес. Адміністративна діяльність. Administrative Law and Procedure. Administrative Activity. Административное право и процесс. Административная деятельность, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, Органи внутрішніх справ. Internal affairs agencies. Органы внутренних дел, органы внутренних дел, Internal Affairs Agencies, адміністративна діяльність, административная деятельность, Державне адміністративне управління. Адміністративна діяльність. State Administration. Administrative Activity. Государственное административное управление. Административная деятельность, administrative activities

Бібліографічний опис