Поняття та сутність прокурорського нагляду

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2012

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Форум права. – 2012. – № 4. – С. 768-772

Анотація

Розглянуто поняття та сутність прокурорського нагляду, запропоноване авторське визначення терміну «прокурорський нагляд». Доведена необхідність нормативно- правового закріплення визначення «прокурорського нагляду».
Concepts and essence of directorate of public prosecutions, offered ways of his improvement, are considered in the article. Well-proven necessity normative-legal settlement of concept «Directorate of public prosecutions».
Рассмотрены понятия и сущность прокурорского надзора, предложено авторское определение понятия «»прокурорски надзор. Доказанная необходимость нормативно- правового урегулирования понятия «прокурорский надзор».

Опис

Рибалка, Н. О. Поняття та сутність прокурорського нагляду [Електронний ресурс] / Н. О. Рибалка // Форум права. – 2012. – № 4. – С. 768-772. – Режим доступу: http://arhive.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2012-4/12rnocpn.pdf.

Ключові слова

Держава і право. State and Law. Государство и право, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, прокурорський нагляд, прокурорский надзор, prosecutor’s supervision, поняття, понятие, concept, прокуратура, prosecutor's services

Бібліографічний опис