Система суб’єктів запобігання та протидії корупції

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Право.ua. — 2015. — № 2 — С. 94-101

Анотація

Систематизовано суб’єкти запобігання та протидії корупції відповідно до їх компетенції.
Систематизированы субъекты предупреждения и противодействия коррупции в соответствии с их компетенцией.

Опис

Машлякевич Д. С. Система суб’єктів запобігання та протидії корупції / Машлякевич Дмитро Станіславович // Право.ua. — 2015. — № 2 — С. 94-101.

Ключові слова

Кримінологія. Criminology. Криминология, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, корупція, суб’єкти протидії, коррупция, субъекты противодействия, corruption

Бібліографічний опис