Організація та функціонування системи управління якістю в діяльності органів внутрішніх справ України: структура, процедури та ресурси

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2011

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Форум права. – 2011. – № 2. – С. 253–267

Анотація

Виконано аналіз теоретичних засад та правового регулювання структури, процедури та ресурсів в організації та функціонуванні системи управління якістю в діяльності органів внутрішніх справ України, а також визначені шляхи вдосконалення подальшого організаційно-правового забезпечення означеної системи управління якістю.
The analysis of theoretical bases and legal regulation of structure, procedure and resources in the organization and functioning of a control system by quality in activity of lawenforcement bodies of Ukraine is made, and also ways of improvement of the further organizational-legal maintenance of the designated control system are defined by quality.
Выполнен анализ теоретических основ и правового регулирования структуры, процедуры и ресурсов в организации и функционировании системы управления качеством в деятельности органов внутренних дел Украины, а также определены пути усовершенствования дальнейшего организационно-правового обеспечения обозначенной системы управления качеством.

Опис

Довгань, О. І. Організація та функціонування системи управління якістю в діяльності органів внутрішніх справ України: структура, процедури та ресурси [Електронний ресурс] / О. І. Довгань // Форум права. – 2011. – № 2. – С. 253–267. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2011-2/11doiptr.pdf.

Ключові слова

Адміністративне право та процес. Адміністративна діяльність. Administrative Law and Procedure. Administrative Activity. Административное право и процесс. Административная деятельность, Державне адміністративне управління. Адміністративна діяльність. State Administration. Administrative Activity. Государственное административное управление. Административная деятельность, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, Органи внутрішніх справ. Internal affairs agencies. Органы внутренних дел, органы внутренних дел, Internal Affairs Agencies, система управління якістю, система управления качеством, quality management system

Бібліографічний опис