Окремі аспекти державної політики в галузі протидії проявам расизму і ксенофобії в Україні

Loading...
Thumbnail Image
Date
2015
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Сучасні проблеми правового, економічного та соціального розвитку держави : матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції (м. Харків, 20 лист. 2015 р.) / МВС України, Харк. нац. ун-т внутр. справ. – Харків, ХНУВС, 2015. – С. 108-111
Abstract
У доповіді розглянуто окремі аспекти державної політики та діяльність вітчизняних правоохоронних органів в галузі протидії проявам расизму, ксенофобії та інших форм нетерпимості в Україні.
Some aspects of the state policy and the activities of local law enforcement agencies in combating racism, xenophobia and other forms of intolerance in Ukraine are considered in the report.
В докладе рассмотрены отдельные аспекты государственной политики и деятельность отечественных правоохранительных органов в области противодействия проявлениям расизма, ксенофобии и других форм нетерпимости в Украине.
Description
Прібиткова, Н. О. Окремі аспекти державної політики в галузі протидії проявам расизму і ксенофобії в Україні / Прібиткова Наталія Олександрівна // Сучасні проблеми правового, економічного та соціального розвитку держави : матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції (м. Харків, 20 лист. 2015 р.) / МВС України, Харк. нац. ун-т внутр. справ. – Харків, ХНУВС, 2015. – С. 108-111.
Keywords
Кримінологія. Criminology. Криминология, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, расизм, ксенофобія, толерантність, злочини ненависті, протидія ксенофобії, противодействие ксенофобии, combating xenophobia, ксенофобия, толерантность, racism, xenophobia, tolerance, counteraction
Citation