Звільнення від кримінальної відповідальності за скоєння злочину проти встановленого порядку несення військової служби: поняття та ознаки

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2017

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Науковий вісник публічного та приватного права. - 2017. - Вип. 6, т. 2. - С. 201-206

Анотація

Досліджено основні концептуальні підходи щодо загального розуміня поняття звільнення від кримінальної відповідальності і на цій підставі з огляду на особливості законодавчої регламентації ч. 4 ст. 401 КК України, сформульовано поняття звільнення від кримінальної відповідальності за скоєння злочину проти встановленого порядку несення військової служби, виокремлено його ознаки.
The main conceptual approaches to the general understanding of the concept of exemption from criminal liability were studied and on this basis, taking into account the peculiarities of the legislative regulation of Part 4 of Art. 401 of the Criminal Code of Ukraine, the concept of exemption from criminal responsibility for the commission is formulated crime against the established order of military service, its features are distinguished.
Исследованы основные концептуальные подходы к общему пониманию понятия освобождения от уголовной ответственности и на этом основании, учитывая особенности законодательной регламентации ч. 4 ст. 401 УК Украины, сформулировано понятие освобождения от уголовной ответственности за совершение преступления против установленного порядка несения военной службы, выделены его признаки.

Опис

Ключові слова

звільнення від кримінальної відповідальності, exemption from criminal liability, освобождение от уголовной ответственности, злочин проти встановленого порядку несення військової служби, crime against the established order of military service, преступление против установленного порядка несения военной службы, військовий злочин, war crime, военное преступление

Бібліографічний опис

Купар, Д. Ю. Звільнення від кримінальної відповідальності за скоєння злочину проти встановленого порядку несення військової служби: поняття та ознаки / Купар Д. Ю. // Науковий вісник публічного та приватного права. - 2017. - Вип. 6, т. 3. - С. 98-102.