Правова природа представництва прокурором інтересів громадянина та держави в адміністративному суді

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2011

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Форум права. – 2011. – № 2. – С. 525–530

Анотація

Досліджено теоретичні та практичні питанням здійснення прокурором представництва інтересів громадянина та держави в адміністративному суді. Розглянуто зміст цього представництва, його приводи та підстави, а також процесуальні форми.
Theoretical and practical questions of realization by the public prosecutor of representation of interests of the citizen and the state in administrative court are investigated. The maintenance of this representation, its reason and the basis, and also remedial forms is considered.
Исследованы теоретические и практические вопросы осуществления прокурором представительства интересов гражданина и государства в административном суде. Рассмотрено содержание этого представительства, его причины и основания, а также процессуальные формы.

Опис

Логоша, В. В. Правова природа представництва прокурором інтересів громадянина та держави в адміністративному суді [Електронний ресурс] / В. В. Логоша // Форум права. – 2011. – № 2. – С. 525–530. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/ejournals/ FP/2011-2/11lvvvac.pdf.

Ключові слова

Адміністративне право та процес. Адміністративна діяльність. Administrative Law and Procedure. Administrative Activity. Административное право и процесс. Административная деятельность, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, адміністративний суд, административный суд, administrative courts, адміністративне судочинство, административное судопроизводство, administrative proceedings, представництво, представительство, representation, суб’єкти адміністративних процесуальних правовідносин, субъекты административных процессуальных правоотношений, subjects of administrative legal proceedings, прокурор, prosecutor

Бібліографічний опис