Криміналістична характеристика способів порушень законів та звичаїв війни

Loading...
Thumbnail Image
Date
2022
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Сучасні тенденції розвитку криміналістики та кримінального процесу в умовах воєнного стану: тези доп. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 25 листоп. 2022 р.). – Харків : ХНУВС, 2022. – С. 208-210
Abstract
Досліджено криміналістичну характеристику способів порушень законів та звичаїв війни.
The forensic characteristics of ways of violating the laws and customs of war have been studied.
Исследована криминалистическая характеристика способов нарушений законов и обычаев войны.
Description
Книженко, С. О. Криміналістична характеристика способів порушень законів та звичаїв війни / Світлана Олександрівна Книженко // Сучасні тенденції розвитку криміналістики та кримінального процесу в умовах воєнного стану: тези доп. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 25 листоп. 2022 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ, Ф-т № 1. – Харків : ХНУВС, 2022. – С. 208-210.
Keywords
Криміналістика. Criminalistics. Криминалистика, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, криміналістична характеристика, порушень законів та звичаїв війни, forensic characteristics, violating the laws and customs of war, криминалистическая характеристика, нарушений законов и обычаев войны
Citation