Адміністративно-правові засади діяльності Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками : дисертація

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Харківський національний університет внутрішніх справ

Анотація

Дисертацію присвячено дослідженню правової природи, змісту та особливостей діяльності Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками шляхом опрацювання інституціональної та функціональної складової діяльності останньої.
The thesis studies the legal nature, content and particularities of the State Service of Ukraine on Medicines and Drugs Control (SMDC) by focusing on the institutional and functional components of the latter's activities.
Диссертация посвящена исследованию правовой природы, содержания и особенностей деятельности Государственной службы Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками путем обработки институциональной и функциональной составляющей деятельности последней.

Опис

Ключові слова

Україна, Дисертації. Theses. Диссертации, 081 – Право, Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками, State Service of Ukraine on Medicines and Drugs Control, органи публічної влади, публічна адміністрація, правове регулювання, правові засади, систематизація законодавства, повноваження, нагляд, державний ринковий нагляд, лікарські засоби, медичні засоби, контроль за якістю лікарських засобів, обіг наркотичних засобів, система крові, суб’єкти системи крові, заходи адміністративного припинення, адміністративний примус, адміністративна відповідальність, заходи відповідальності, адміністративні процедури, ліцензійно-дозвільні процедури, контрольні процедури, підтвердження відповідності, сертифікація, гарантії, public authorities, public administration, regulatory framework, legal principles, state market supervision, medicines, medical products, drug trafficking, administrative liability, administrative procedures, Государственная служба Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками, обращение наркотических средств, органы публичной власти, Україна, Ukraine, Украина, административная ответственность, административное принуждение, контроль качества лекарственных средств

Бібліографічний опис

Птухіна, О. В. Адміністративно-правові засади діяльності Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками: дис. ... д-ра філософії: 081 Право / Птухіна Олена Валеріївна; МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків, 2023. – 310 с.