Електронна комунікація як механізм розвитку інноваційно-орієнтованого суспільства

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2013

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Теорія та практика державного управління. - 2013. - Вип. 3 (42). - С. 43–50

Анотація

Визначено структуру механізмів для забезпечення інноваційних процесів у сфері телекомунікацій: стимулюючого регулювання, спільного використання телекомунікаційної інфраструктури, відповідності міжнародним стандартам, нормативно-правового регулювання, науково-технічного, технічно-технологічного, програмного і інформаційного забезпечення, національної і міжнародної безпеки.
The structure of mechanisms ensuring innovative processes in the field of telecommunication has been determined, namely: incentive regulation, common use of telecommunication infrastructure, compliance with the international standards, legal regulation, scientific and technical, technical and technological, software and information support, and that of national and international security.
Определена структура механизмов обеспечения инновационных процессов в сфере телекоммуникаций: стимулирующего регулирования, совместного использования телекоммуникационной инфраструктуры, соответствия международным стандартам, нормативно-правового регулирования, научно-технического, технико-технологического, программного и информационного обеспечения, национальной и международной безопасности.

Опис

Клімушин, П. С. Електронна комунікація як механізм розвитку інноваційно-орієнтованого суспільства / П. С. Клімушин // Теорія та практика державного управління. - 2013. - Вип. 3 (42). - С. 43–50.

Ключові слова

конкурентоспроможність, інновація, інноваційний розвиток, інформаційна інфраструктура, телекомунікація, телекомунікаційні послуги, електронна комунікація, механізми розвитку телекомунікацій, competitiveness, innovation, innovative development, information infrastructure, telecommunication, telecommunication services, electronic communication, mechanisms of telecommunication development, конкурентоспособность, инновации, инновационное развитие, информационная инфраструктура, телекоммуникации, телекоммуникационные услуги, электронная коммуникация, механизмы развития телекоммуникаций, Держава і право. State and Law. Государство и право, Державне адміністративне управління. Адміністративна діяльність. State Administration. Administrative Activity. Государственное административное управление. Административная деятельность, Україна. Ukraine. Украина, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации

Бібліографічний опис