Поняття та ознаки квартири у багатоквартирному будинку

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2013

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Форум права. – 2013. – № 1. – С. 72–78

Анотація

Виділено ознаки квартири у багатоквартирному будинку: нерухомість, ізольованість, індивідуальна визначеність, придатність і призначеність для постійного проживання, існування окремого виходу до приміщень загального користування чи на вулицю, включення до державного реєстру, а також благоустроєність і відповідність нормам жилої площі.
Marked signs of an apartment in the house: real estate, isolated, defined, and designed suitable for permanent residence, having a separate access to the common areas or on the street, is included in the state register, as well as landscaped and meets the standards of living area.
Выделены признаки квартиры в многоквартирном доме: недвижимость, изолированность, индивидуально-определенность, пригодность и предназначенность для постоянного проживания, наличие отдельного выхода в помещения общего пользования или на улицу, включение в государственный реестр, а также благоустроенность и соответствие нормам жилой площади.

Опис

Блошко, В. В. Поняття та ознаки квартири у багатоквартирному будинку [Електронний ресурс] / В. В. Блошко // Форум права. — 2013. — № 1. — С. 72-78. — Режим доступу: http://archive.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2013-1/13bvvubb.pdf.

Ключові слова

Цивільне право. Civil Law. Гражданское право, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, житлове приміщення, жилое помещение, living accommodation, квартира, apartment, поняття, понятие, concept, ознаки, признаки, signs, багатоквартирний будинок

Бібліографічний опис