Висновок експерта як самостійний засіб доказування в адміністративному судочинстві України

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2013

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Європейські перспективи. - 2013. - № 5. - С. 62-66

Анотація

На основі аналізу спеціальної літератури, норм чинного адміністративно-процесуального законодавства в статті розкриваються специфічні риси висновку експерта як засобу доказування в адміністративному судочинстві України.
On the basis of scientific literature analysis, existing legislation regulations, taking into account a regulations of perspective legislation, in particular the Codex administrative proceedings of Ukraine the expert examinations as a way of proving in administrative procedure specific features are exposed.
На основе анализа специальной литературы, норм действующего административно-процессуального законодательства в статье раскрываются специфические черты заключения эксперта как средства доказывания в административном судопроизводстве Украины.

Опис

Ключові слова

адміністративне судочинство, administrative proceedings, административное судопроизводство, доказування, proving, доказывание, експертиза, expertise, экспертиза, висновок експерта, expert's opinion, заключение эксперта

Бібліографічний опис

Джафарова, М. В. Висновок експерта як самостійний засіб доказування в адміністративному судочинстві України / Джафарова М. В. // Європейські перспективи. - 2013. - № 5. - С. 62-66.