Адміністративно-правове закріплення системи суб’єктів державної регіональної політики у сфері вищої освіти

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2016

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції. – 2016. – Вип. 3. - С. 106-109

Анотація

У статті досліджена система суб’єктів управління забезпеченням реалізації державної регіональної політики у сфері вищої освіти та надані пропозиції щодо її оптимізації. Виокремлені та досліджені два рівня системи суб’єктів управління у досліджуваній сфері: 1) суб’єкти формування державної регіональної політики у сфері вищої освіти; 2) суб’єкти реалізації державної регіональної політики у сфері вищої освіти.
In the article the system of management to implement the state regional policy in higher education and provided suggestions for its improvement. Allocated and investigated two levels of system management software implementation of the state regional policy in higher education: 1) those forming state regional policy in the field of higher education; 2) entities implementing state regional policy in higher education.
В статье исследована система субъектов управления обеспечением реализации государственной региональной политики в сфере высшего образования и предоставлены предложения по её оптимизации. Выделены и исследованы два уровня системы субъектов управления в исследуемой сфере: 1) субъекты формирования государственной региональной политики в сфере высшего образования; 2) субъекты реализации государственной региональной политики в сфере высшего образования.

Опис

Ключові слова

державна регіональна політика, регіон, вища освіта, суб’єкти формування державної регіональної політики, суб’єкти реалізації державної регіональної політики, state regional policy, region, higher education, subjects of formation of state regional policy, subjects of implementation of state regional policy, государственная региональная политика, регион, высшее образование, субъекты формирования государственной региональной политики, субъекты реализации государственной региональной политики

Бібліографічний опис

Нижник, О. С. Адміністративно-правове закріплення системи суб’єктів державної регіональної політики у сфері вищої освіти / Нижник О. С. // Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції. – 2016. – Вип. 3. - С. 106-109.