Класифікація суб’єктів забезпечення безпеки життєдіяльності персоналу органів внутрішніх справ України

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2011

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Держава та регіони. Сер.: Право. - 2011. - № 3. - С. 167-170

Анотація

У статті подано класифікацію суб’єктів забезпечення безпеки життєдіяльності персоналу органів внутрішніх справ України за певними критеріями.
In the given article adduced the protection safety subjects classification of cards of the Ukrainian authority of Internal Affairs according the definite criteria.
В статье приведена классификация субъектов обеспечения безопасности жизнедеятельности персонала органов внутренних дел Украины согласно определённым критериям.

Опис

Михайлова, Ю. О. Класифікація суб’єктів забезпечення безпеки життєдіяльності персоналу органів внутрішніх справ України / Ю. О. Михайлова // Держава та регіони. Сер.: Право. - 2011. - № 3. - С. 167-170.

Ключові слова

Адміністративне право та процес. Адміністративна діяльність. Administrative Law and Procedure. Administrative Activity. Административное право и процесс. Административная деятельность, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, Органи внутрішніх справ. Internal affairs agencies. Органы внутренних дел, Internal Affairs Agencies, органы внутренних дел, безпека життєдіяльності, безопасность жизнедеятельности, life safety

Бібліографічний опис