Завдання, принципи діяльності та основні функції органів поліції України

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2017

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Управління органами Національної поліції України : підручник / В.В. Сокуренко, О.М. Бандурка, О.І. Безпалова та ін.; за заг. ред. В.В. Сокуренка; МВС України, Харк. нац. ун-т внутр. справ. - Харків : Стильна типографія, 2017. - С. 72-81

Анотація

Опис

Швець, Д. В. Завдання, принципи діяльності та основні функції органів поліції України / Д. В. Швець // Управління органами Національної поліції України : підручник / В.В. Сокуренко, О.М. Бандурка, О.І. Безпалова та ін.; за заг. ред. В.В. Сокуренка; МВС України, Харк. нац. ун-т внутр. справ. - Харків : Стильна типографія, 2017. - С. 72-81. - (100-річчя підготовки охоронців правопорядку у Харкові 1917-2017 рр.).

Ключові слова

Державне адміністративне управління. Адміністративна діяльність. State Administration. Administrative Activity. Государственное административное управление. Административная деятельность, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Навчальні видання. Educational edition. Учебные издания, Україна. Ukraine. Украина, Національна поліція України. National police of Ukraine. Национальная полиция Украины, 100-річчя підготовки охоронців правопорядку в Харкові, National police of Ukraine, Национальная полиция Украины, поліція, полиция, police, функції, функции, functions, завдання, принципи, принципы деятельности

Бібліографічний опис

Управління органами Національної поліції України : підручник / В.В. Сокуренко, О.М. Бандурка, О.І. Безпалова та ін.; за заг. ред. В.В. Сокуренка; МВС України, Харк. нац. ун-т внутр. справ. - Харків : Стильна типографія, 2017. - С. 72-81