Шляхи підвищення боєздатності працівників Національної поліції України

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2022

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Підготовка правоохоронців в системі МВС України в умовах воєнного стану : зб. наук. пр. (м. Харків, 26 трав. 2022 р.). – Харків : ХНУВС, 2022. - С. 168-171

Анотація

Зазначено, що підвищення боєздатності кожного працівника Національної поліції є однією із необхідних умов ефективної службової діяльності співробітників поліції, зниження рівня травматизму й загибелі поліцейських, а також загального підвищення ефективності роботи Національної поліції України та підвищення рівня довіри населення.
It was noted that increasing the combat capability of each employee of the National Police is one of the necessary conditions for the effective performance of police officers, reducing the level of injuries and deaths of police officers, as well as increasing the efficiency of the National Police of Ukraine and increasing the level of public confidence.
Отмечено, что повышение боеспособности каждого работника Национальной полиции является одним из необходимых условий эффективной служебной деятельности сотрудников полиции, снижения уровня травматизма и гибели полицейских, а также повышения эффективности работы Национальной полиции Украины и повышения уровня доверия населения.

Опис

Вахіна О. О. Шляхи підвищення боєздатності працівників Національної поліції України / О. О. Вахіна, І. В. Власенко, В. А. Бурхайло // Підготовка правоохоронців в системі МВС України в умовах воєнного стану : зб. наук. пр. (м. Харків, 26 трав. 2022 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ, Каф. тактич. та спец. фізич. підготовки ф-ту № 3, Наук. парк «Наука та безпека». – Харків : ХНУВС, 2022. - С. 168-171.

Ключові слова

Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, Національна поліція України. National police of Ukraine. Национальная полиция Украины, Национальная полиция Украины, National police of Ukraine, боєздатність, боеспособность, police officers, combat readiness, сотрудники полиции, співробітники поліції

Бібліографічний опис