Ґендерна політика в Україні: теоретико-правова характеристика

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2012

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Форум права. – 2012. – № 4. – С. 189-193

Анотація

Проводиться теоретико-правовий аналіз державної ґендерної політики на сучасному етапі розвитку України. Виділено основні напрямки реалізації політики ґендерної рівності.
Legal and theoretic analysis of the contemporary gender policies in Ukraine represents. Three basic directions of gender equality policies realization are highlighted.
Проводится теоретико-правовой анализ государственной гендерной политики на современном этапе Украины. Выделены основные направления реализации политики гендерного равенства.

Опис

Ганзицька, Т. С. Ґендерна політика в Україні: теоретико-правова характеристика [Електронний ресурс] / Т. С. Ганзицька // Форум права. – 2012. – № 4. – С. 189-193. – Режим доступу: http://arhive.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2012-4/12gtctpx.pdf.

Ключові слова

Держава і право. State and Law. Государство и право, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, гендерна політика, гендерная политика, gender policy, ґендерна рівність, гендерна рівність, гендерное равенство, ґендерна політика, gender equality, теоретико-правовий аналіз, теоретико-правовой анализ, theoretic and legal analysis

Бібліографічний опис