Захист від атак підвищення привілеїв в корпоративних інформаційних системах

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2021

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Протидія кіберзлочинності та торгівлі людьми : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 18 трав. 2021 р.). – Харків: ХНУВС, 2021. – С. 79-82

Анотація

Розглянуто деякі актуальні методи атак на корпоративні інформаційні системи, пов’язані з отриманням прав адміністратора домена в Active Directory, а також сформульовано методи захисту від них.
Some current methods of attacks on corporate information systems related to obtaining the rights of a domain administrator in Active Directory are considered, as well as methods of protection against them are formulated.
Рассмотрены некоторые актуальные методы атак на корпоративные информационные системы, связанные с получением прав администратора домена в Active Directory, а также сформулированы методы защиты от них.

Опис

Струков, В. М. Захист від атак підвищення привілеїв в корпоративних інформаційних системах / Струков Володимир Михайлович, Гуділін Владислав Владиславович // Протидія кіберзлочинності та торгівлі людьми : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 18 трав. 2021 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ; громад. спілка «Глобальний центр взаємодії в кіберпросторі». – Харків: ХНУВС, 2021. – С. 79-82.

Ключові слова

Техніка. Технічні науки. Machinery. Engineering. Техника. Технические науки, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, корпоративні інформаційні системи, корпоративные информационные системы, corporate information systems, атаки підвищення привілеїв, атаки повышения привилегий, privilege attacks, методи захисту, методы защиты, methods of protection, кіберзлочинність, киберпреступность, cybercrime, Кримінологія. Criminology. Криминология

Бібліографічний опис