Поведінкова діагностика особистості працівників поліції засобами психологічного тренінгу

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Актуальні напрями психопрофілактичних заходів у закладах вищої освіти: матеріали І всеукраїнського круглого столу (м. Дніпро 18 травня 2018 року) / МВС України, ДДУВС. – Дніпро, 2018. – С. 82-88

Анотація

The thesis presents the results of an experimental study of the behavioral strategies of policemen. Standardized training exercise for behavioral diagnosis of police officers. The results of behavioral diagnosis of policemen using this exercise are analyzed. У тезах представлені результати експериментального дослідження поведінкових стратегій поліцейських. Стандартизовані навчальні вправи для поведінкової діагностики працівників поліції. Проаналізовано результати поведінкової діагностики поліцейських, які використовують дану вправу.

Опис

Ларіонов С.О., Федоренко О.І. Поведінкова діагностика особистості працівників поліції засобами психологічного тренінгу // матеріали І всеукраїнського круглого столу «Актуальні напрями психопрофілактичних заходів у закладах вищої освіти» (м. Дніпро 18 травня 2018 року) / МВС України, ДДУВС. – Дніпро, 2018. – С. 82-88.

Ключові слова

працівники поліції, профілювання, поведінкова діагностика, police officers, profiling, behavioral diagnostics

Бібліографічний опис