Медіація як гнучкий спосіб вирішення конфлікту

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2021

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Сучасна наука і правоохоронна діяльність : тези доп. учасників XXVIII наук.-практ. конф. курсантів та студентів (м. Харків, 14 трав. 2021 р.). – Харків : ХНУВС, 2021. – С. 293-294

Анотація

Медіація як позасудова, приватна та конфіденційна процедура допомогає конфліктуючим сторонам уникнути втрати часу у судових розглядах та додаткових матеріальних витрат.
Mediation as an extrajudicial, private and confidential procedure helps the conflicting parties to avoid wasting time in court proceedings and additional material costs.
Медиация как внесудебная, частная и конфиденциальная процедура помогает конфликтующим сторонам избежать потери времени в судебных разбирательствах и дополнительных материальных издержек.

Опис

Степанова, О. Р. Медіація як гнучкий спосіб вирішення конфлікту / О. Р. Степанова // Сучасна наука і правоохоронна діяльність : тези доп. учасників XXVIII наук.-практ. конф. курсантів та студентів (м. Харків, 14 трав. 2021 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ, Наук. т-во студентів, курсантів, слухачів, аспірантів, ад’юнктів, докторантів і молодих учених. – Харків : ХНУВС, 2021. – С. 293-294.

Ключові слова

медіація, альтернативний спосіб вирішення спору, mediation, медиация, alternative way to resolve the dispute, альтернативный способ разрешения спора, Держава і право. State and Law. Государство и право, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина

Бібліографічний опис