Щодо визначення поняття «торговельна діяльність» та її ознак

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Підприємництво, господарство і право. - 2015. - № 2. - С. 19-22

Анотація

У статті аналізується чинне законодавство України про торговельну діяльність і порядок її здійснення, визначається поняття «торговельна діяльність». The current legislation of Ukraine about trade activity and order of its realization are analyzed. A concept and signs of trade activity which forms its content are defined. В статье анализируется действующее законодательство Украины о торговой деятельности и порядок ее осуществления, определяется понятие «торговая деятельность».

Опис

Полтавський, О. Щодо визначення поняття «торговельна діяльність» та її ознак / Олег Полтавський // Підприємництво, господарство і право. - 2015. - № 2. - С. 19-22.

Ключові слова

Господарське право. Business Law. Хозяйственное право, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, торговельна діяльність, торговая деятельность, trade activity, законодавство, законодательство, legislation, ознаки торговельної діяльності, признаки торговой деятельности, signs of trade activity, поняття, понятие, concept

Бібліографічний опис