Розслідування умисних вбивств із мотивів расової, національної чи релігійної нетерпимості

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2016

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Актуальні проблеми сучасної науки в дослідженнях молодих учених : матеріали наук.-практ. конф. (Харків, 17 трав. 2016 р.). – Харків, 2016. – С. 51-56

Анотація

Зазначено необхідність створення (базової) методики розслідування умисних вбивств з мотивів расової, національної чи релігійної нетерпимості, що дозволить успішно розслідувати злочини зазначеної категорії.
The need to create a (basic) methodology for the investigation of intentional murders motivated by racial, national or religious intolerance is indicated, which will allow to successfully investigate crimes of the specified category.
Указана необходимость создания (базовой) методики расследования умышленных убийств по мотивам расовой, национальной или религиозной нетерпимости, что позволит успешно расследовать преступления данной категории.

Опис

Галагуря, Є. Л. Розслідування умисних вбивств із мотивів расової, національної чи релігійної нетерпимості / Євген Леонідович Галагуря // Актуальні проблеми сучасної науки в дослідженнях молодих учених : матеріали наук.-практ. конф. (Харків, 17 трав. 2016 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків, 2016. – С. 51-56.

Ключові слова

Криміналістика. Criminalistics. Криминалистика, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, розслідування умисних вбивств, investigation of intentional homicides, расследование умышленных убийств, мотив расової, національної чи релігійної нетерпимості, motive for racial, national or religious intolerance, мотив расовой, национальной или религиозной нетерпимости, ксенофобія

Бібліографічний опис