Окремі аспекти несплати аліментів під час воєнного стану

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Актуальні проблеми адміністративно-деліктного права України : матеріали круглого столу (м. Вінниця, 31 жовт. 2023 р.). – Вінниця : ХНУВС, 2023. – С. 96-98

Анотація

Розглянуто проблему виплати аліментів під час воєнного стану та пошуку шляхів врегулювання та створення необхідних правових умов для забезпечення належного рівня життя, забезпечення прав та інтересів дитини.
The problem of paying alimony during martial law and finding ways to settle it and create the necessary legal conditions to ensure a proper standard of living, ensure the rights and interests of the child were considered.
Рассмотрена проблема выплаты алиментов во время военного положения и поиска путей урегулирования и создания необходимых правовых условий для обеспечения надлежащего уровня жизни, обеспечения прав и интересов ребенка.

Опис

Ключові слова

виплата аліментів, payment of alimony, выплата алиментов, несплата аліментів, nonsupport, неуплата алиментов, права дитини, child rights, права ребенка, відповідальність, responsibility, ответственность, воєнний стан, martial law, военное положение

Бібліографічний опис

Кривоус, А. В. Окремі аспекти несплати аліментів під час воєнного стану / Кривоус Аліна Вікторівна // Актуальні проблеми адміністративно-деліктного права України : матеріали круглого столу (м. Вінниця, 31 жовт. 2023 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ, Каф. адмін. права та процесу ф-ту № 1, Наук. парк «Наука та безпека». – Вінниця : ХНУВС, 2023. – С. 96-98.