Щодо сутності інформаційного забезпечення адміністративного судочинства в Україні

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2017

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Правова держава: історія, сучасність та перспективи формування в Україні: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Ужгород, 17-18 лют. 2017 р.). - Ужгород: Ужгород. нац. ун-т, 2017. - С. 149–151

Анотація

У доповіді розглядається сутність інформаційного забезпечення адміністративного судочинства в України.
The report examines the essence of information support of administrative proceedings in Ukraine.
В докладе рассматривается сущность информационного обеспечения административного судопроизводства в Украине.

Опис

Пчелін В. Б. Щодо сутності інформаційного забезпечення адміністративного судочинства в Україні / Пчелін В. Б. // Правова держава: історія, сучасність та перспективи формування в Україні: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Ужгород, 17-18 лют. 2017 р.) / Держ. вищ. навч. закл. «Ужгород. нац. ун-т», Юрид. фак-т Інст. держави і права країн Європи, Центр законотворчості при юрид. фак-ті. - Ужгород: Ужгород. нац. ун-т, 2017. - С. 149–151.

Ключові слова

Адміністративне право та процес. Administrative Law and Procedure. Административное право и процесс, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, інформаційне забезпечення, адміністративне судочинство, судова влада, информационное обеспечение, административное судопроизводство, судебная власть, information support, administrative legal proceedings, judicial authority

Бібліографічний опис