Компетенція органів Національної поліції України щодо охорони навколишнього природного середовища та екологічної безпеки в інтеграційних умовах

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2017

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Наше право. – 2017. – № 1. - С. 54-61

Анотація

У статті розглянуто компетенцію органів Національної поліції України, на підставі аналізу норм законодавчих та підзаконних правових актів України визначені шляхи удосконалення повноважень поліцейських у природоохоронній сфері. Окреслено місце та значення поліції в системі суб’єктів адміністративно-правової охорони навколишнього природного середовища і забезпечення екологічної безпеки в Україні.
This article considers the competence of the National Police of Ukraine. Based on the analysis of the norms of legislative and regulatory legal acts of Ukraine identified ways to improve police powers in the environmental field. The place and importance in the police system of the subjects of the administrative law protection of the environment and ecological safety in Ukraine.
В статье рассмотрена компетенция органов Национальной полиции Украины. На основании анализа норм законодательных и подзаконных правовых актов Украины определены пути совершенствования полномочий полицейских в природоохранной сфере. Определены место и значение органов полиции в системе субъектов административно-правовой охраны окружающей природной среды и экологической безопасности в Украине.

Опис

Казанчук, І. Д. Компетенція органів Національної поліції України щодо охорони навколишнього природного середовища та екологічної безпеки в інтеграційних умовах / Казанчук Ірина Дмитрівна // Наше право. – 2017. – № 1. - С. 54-61.
Казанчук І. Д. "Компетенція органів Національної поліції України щодо охорони навколишнього природного середовища та екологічної безпеки в інтеграційних умовах." Наше право 1 (2017): 54-61.

Ключові слова

Адміністративне право та процес. Адміністративна діяльність. Administrative Law and Procedure. Administrative Activity. Административное право и процесс. Административная деятельность, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, Національна поліція України. National police of Ukraine. Национальная полиция Украины, National police of Ukraine, Национальная полиция Украины, поліція, police, полиция, компетенція, нормативно-правові акти, охорона навколишнього природного середовища, органи державної влади, екологічна безпека, компетенция, нормативно-правовые акты, охорона окружающей природной среды, органы государственной власти, экологическая безопасность, normative and legal act, state authorities, environmental safety

Бібліографічний опис