Місце і роль Національної поліції України у механізмі реалізації юридичної відповідальності

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2020

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Теоретичні питання юриспруденції і проблеми правозастосування: виклики ХХІ століття : тези доп. учасників IV Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Харків, 20 лист. 2020 р.). - Харків, 2020. - С. 25-29

Анотація

Розглянуто особливості та види юридичної відповідальності. Проаналізовано превентивні та примусові поліцейські заходи, що виступають гарантіями реалізації юридичної відповідальності у діяльності Національної поліції України.
Features and types of legal liability are considered. Preventive and coercive police measures that guarantee the implementation of legal liability in the activities of the National Police of Ukraine are analyzed.
Рассмотрены особенности и виды юридической ответственности. Проанализированы превентивные и принудительные полицейские меры, которые выступают гарантиями реализации юридической ответственности в деятельности Национальной полиции Украины.

Опис

Калєніченко, Л. І. Місце і роль Національної поліції України у механізмі реалізації юридичної відповідальності / Лідія Іванівна Калєніченко // Теоретичні питання юриспруденції і проблеми правозастосування: виклики ХХІ століття : тези доп. учасників IV Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Харків, 20 листоп. 2020 р.) / НДІ публ. політики і соц. наук. - Харків, 2020. - С. 26-29.
Калєніченко, Л. І. (2020). Місце і роль Національної поліції України у механізмі реалізації юридичної відповідальності. Теоретичні питання юриспруденції і проблеми правозастосування: виклики ХХІ століття : тези доп. учасників IV Всеукр. наук.-практ. конф. (Харків, 20 лист. 2020 р.), 26-29. вилучено із https://library.pp-ss.pro/index.php/ndippsn_20201120/article/view/kalienichenko

Ключові слова

Державне адміністративне управління. Адміністративна діяльність. State Administration. Administrative Activity. Государственное административное управление. Административная деятельность, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, Національна поліція України. National police of Ukraine. Национальная полиция Украины, Национальная полиция Украины, National police of Ukraine, поліція, полиция, police, юридична відповідальність, юридическая ответственность, legal liability, поліцейські заходи, полицейские меры, police measures

Бібліографічний опис