Поняття та ознаки підприємницької діяльності

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2008

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Проблеми цивільного права та процесу : матеріали наук.-практ. конф. (м. Харків, 31 трав. 2008 р.). - Харків : ХНУВС, 2008. - С.104-107.

Анотація

В статті дана юридична характеристика поняття та ознак підприємницької діяльності.
Legal characteristics of the concept and featurres of entrepreneurial activity are presented in the article.
В статье дана юридическая характеристика понятия и признаков предпринимательской деятельности.

Опис

Карчевський, К. А. Поняття та ознаки підприємницької діяльності // Проблеми цивільного права та процесу : матеріали наук.-практ. конф., (м. Харків, 31 трав. 2008 р.). - Харків : ХНУВС, 2008. - С.104-107.

Ключові слова

Цивільне право. Civil Law. Гражданское право, Господарське право. Business Law. Хозяйственное право, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, підприємницька діяльність, предпринимательская деятельность

Бібліографічний опис