Концептуальні засади реформування освіти в системі МВС України

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2017

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Підготовка поліцейських в умовах реформування системи МВС України : зб. матеріалів. – Харків : ХНУВС, 2017. – C. 220-224

Анотація

Аналізуються організаційні та нормативні основи реформування вищої освіти в системі Міністерства внутрішніх справ. Досліджені особливості побудови системи професійної освіти працівників Національної поліції України.
The report examines the institutional and regulatory framework for reforming higher education at the Ministry of Internal Affairs. Features of construction system of professional education of the National Police of Ukraine are investigated.
Анализируются организационные и нормативные основы реформирования высшего образования в системе Министерства внутренних дел. Исследованы особенности построения системы профессионального образования работников Национальной полиции Украины.

Опис

Сокуренко, В. В. Концептуальні засади реформування освіти в системі МВС України /В. В. Сокуренко // Підготовка поліцейських в умовах реформування системи МВС України : зб. матеріалів [конф. (м. Харків, 21 квіт. 2017 р.)] / МВС України, Харк. нац. ун-т внутр. справ, Каф. спец. фіз. підгот. ф-ту № 2. – Харків : ХНУВС, 2017. – С. 220-224.

Ключові слова

Адміністративне право та процес. Адміністративна діяльність. Administrative Law and Procedure. Administrative Activity. Административное право и процесс. Административная деятельность, Освіта. Педагогіка. Education. Pedagogy. Образование. Педагогика, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, вищі навчальні заклади Міністерства внутрішніх справ України, высшие учебные заведения Министерства внутренних дел Украины, higher educational establishments within the system of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine, реформування відомчої освіти, реформирование высшего образования, реформування вищої освіти, reforming, Національна поліція України. National police of Ukraine. Национальная полиция Украины, National police of Ukraine, Национальная полиция Украины, поліція, полиция, police

Бібліографічний опис

Підготовка поліцейських в умовах реформування системи МВС України : зб. матеріалів. – Харків : ХНУВС, 2017. – C. 220-224