Проблеми розкриття злочинів, пов’язаних із порушенням порядку здійснення операцій з металобрухтом в Україні

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2020

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Кримінальний процес та криміналістика: сучасний стан та перспективи: тези доп. всеукр. наук.-практ. конф. (м. Харків, 26 листоп. 2020 р.). – Харків, 2020. – С. 93-95.

Анотація

Стаття присвячена питанням розкриття злочинів, пов’язаних із порушенням порядку здійснення операцій з металобрухтом в Україні.
The article is devoted to the issues of detection of crimes related to violation of the order of operations with scrap metal in Ukraine.
Статья посвящена вопросам раскрытия преступлений, связанных с нарушением порядка совершения сделок с металлоломом в Украине.

Опис

Вінцук, В. В. Проблеми розкриття злочинів, пов’язаних із порушенням порядку здійснення операцій з металобрухтом в Україні / Вікторія Володимирівна Вінцук // Кримінальний процес та криміналістика: сучасний стан та перспективи: тези доп. всеукр. наук.-практ. конф. (м. Харків, 26 листоп. 2020 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків, 2020. – С. 93-95.

Ключові слова

Криміналістика. Criminalistics. Криминалистика, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, металобрухт, scrap metal, металлолом

Бібліографічний опис