Криміналістична класифікація злочинів у сфері незаконного обігу підакцизних товарів

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2010

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Форум права. – 2010. – № 4. – С. 611–617

Анотація

На підставі аналізу поняття криміналістичної класифікації злочинів запропоновано критерії класифікації злочинів у сфері незаконного обігу підакцизних товарів.
On the basis of criminalistic classification’s analysis the criterion for crimes’ classification in the sphere of excise goods’ illegal circulation are offered.
На основе анализа понятия криминалистической классификации преступлений предложены критерии классификации преступлений в сфере незаконного оборота подакцизных товаров.

Опис

Максимюк, О. Д. Криміналістична класифікація злочинів у сфері незаконного обігу підакцизних товарів [Електронний ресурс] / О. Д. Максимюк // Форум права. – 2010. – № 4. – С. 611–617. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2010- 4/10modopt.pdf.
Максимюк О. Д. "Криміналістична класифікація злочинів у сфері незаконного обігу підакцизних товарів." Форум права 4 (2010): 611-617.

Ключові слова

Криміналістика. Criminalistics. Криминалистика, Україна. Ukraine. Украина, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, криміналістична класифікація, незаконний обіг підакцизних товарів, підакцизні товари, криміналістична характеристика, кримінально-правова характеристика, незаконный оборот подакцизных товаров, подакцизные товары, криминалистическая характеристика, criminalistical characteristics, illegal circulation of excise goods, excise goods

Бібліографічний опис