Особливості процесуальної фіксації результатів використання цифрової техніки при проведенні слідчих (розшукових) дій

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2021

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Проблеми теорії та практики кримінального провадження : матеріали кругл. столу (м. Харків, 17 черв. 2021 р.). – Харків: ХНУВС, 2021. – С. 109-112

Анотація

Висвітлено особливості процесуальної фіксації результатів використання цифрової техніки при проведенні слідчих (розшукових) дій.
The features of procedural recording of the results of using digital technology during investigative (search) actions are highlighted.
Освещены особенности процессуальной фиксации результатов использования цифровой техники при проведении следственных (розыскных) действий.

Опис

Глієвий, А. А. Особливості процесуальної фіксації результатів використання цифрової техніки при проведенні слідчих (розшукових) дій / Андрій Анатолійович Глієвий // Проблеми теорії та практики кримінального провадження : матеріали кругл. столу (м. Харків, 17 черв. 2021 р.) / [ редкол.: В. В. Сокуренко (голова), Л. В. Могілевський, М. Г. Щербаковський] ; МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків: ХНУВС, 2021. – С. 109-112

Ключові слова

Кримінально-процесуальне право. Criminal and Procedure Law. Уголовное процессуальное право, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, процесуальна фіксація результатів, цифрова техніка, слідчі (розшукові) дії, процессуальная фиксация результатов, цифровая техника, следственные (розыскные) действия, procedural recording of results, digital technology, investigative (search) actions

Бібліографічний опис