Функції публічного адміністрування сфер фізичної культури та спорту в Україні за сучасних умов

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2019

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Прикарпатський юридичний вісник. – 2019. – Вип. 4 (29), т. 2. – С. 136-140

Анотація

У статті визначено взаємний вплив і сучасне розуміння мети, завдань і функцій публічного адміністрування сфер фізичної культури та спорту в Україні в умовах відходу від парадигми управління людьми та владного розпорядництва до концепції обслуговування громадянського суспільства.
The article identifies the mutual influence and modern understanding of the purpose, tasks and functions of public administration of physical culture and sports in Ukraine in terms of moving away from the paradigm of human management and government to the concept of civil society.
В статье определено взаимное влияние и современное понимание целей, задач и функций публичного администрирования сфер физической культуры и спорта в Украине в условиях ухода от парадигмы управления людьми и властного распорядительства к концепции обслуживания гражданского общества.

Опис

Моргунов, О. А. Функції публічного адміністрування сфер фізичної культури та спорту в Україні за сучасних умов / О. А. Моргунов // Прикарпатський юридичний вісник. – 2019. – Вип. 4 (29), т. 2. – С. 136-140. - DOI: https://doi.org/10.32837/pyuv.v2i4(29).450.

Ключові слова

Адміністративне право та процес. Administrative Law and Procedure. Административное право и процесс, Державне адміністративне управління. Адміністративна діяльність. State Administration. Administrative Activity. Государственное административное управление. Административная деятельность, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, публічне адміністрування сфер фізичної культури та спорту, публичное администрирование сфер физической культуры и спорта, public administration of the spheres of physical culture and sports, публічне адміністрування, публичное администрирование, public administration, публічне управління, публичное управление, функції публічного адміністрування, функции публичного администрирования, functions of public administration

Бібліографічний опис