Проблеми формування громадянського суспільства в українській державі

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2016

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Актуальні проблеми правової науки і державотворення в Україні в контексті правової інтеграції : зб. матеріалів ІХ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Суми, 21-22 трав. 2016 р.). – Суми: Видав. дім «Ельдорадо», 2016. – С. 228-231

Анотація

Зазначено, що процес формування і становлення громадянського суспільства в Україні складний і суперечливий, відбувається доволі складно через відсутність дієвої підтримки держави, песимістичний настрій і зневіру більшості українців. Підкреслено, що громадянське суспільство може функціонувати лише за справжнього політичного плюралізму, особистої свободи, публічності, і суворого дотримання законів.
It is noted that the process of formation and formation of civil society in Ukraine is complex and contradictory, it is quite difficult due to the lack of effective support of the state, the pessimistic mood and despair of the majority of Ukrainians. It is emphasized that civil society can function only under real political pluralism, personal freedom, publicity, and strict observance of laws.
Отмечено, что процесс формирования и становления гражданского общества в Украине сложный и противоречивый, происходит довольно сложно из-за отсутствия действенной поддержки государства, пессимистического настроения и уныния большинства украинцев. Подчеркнуто, что гражданское общество может работать только при реальном политическом плюрализме, личной свободе, публичности и серьезном соблюдении законов.

Опис

Демиденко, Н. М. Проблеми формування громадянського суспільства в українській державі / Н. М. Демиденко // Актуальні проблеми правової науки і державотворення в Україні в контексті правової інтеграції : зб. матеріалів ІХ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Суми, 21-22 трав. 2016 р.) / МВС України, Сум. філія Харків. нац. ун-ту внутр. справ. – Суми: Видав. дім «Ельдорадо», 2016. – С. 228-231.

Ключові слова

Держава і право. State and Law. Государство и право, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, Соціологія. Соціальна робота. Sociology. Social Work. Социология. Социальная работа, громадянське суспільство, civil society, гражданское общество, громадські організації, public organizations, общественные организации, погляди вчених, views of scientists, взгляды ученых

Бібліографічний опис