Захист прав дитини – нагальна потреба сьогодення

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2019

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Проблеми цивільного права та процесу : тези доп. учасників наук.-практ. конф., присвяч. світлій пам’яті О. А. Пушкіна, (м. Харків, 24 трав. 2019 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ ; Харків. обл. осередок Всеукр. громад. організації «Асоц. цивілістів України». — Харків : ХНУВС, 2019. — С. 229-231.

Анотація

Зазначено, що в останні роки все більшого поширення набувають випадки порушень прав та інтересів дитини. Наведені пропозиції про внесення змін до законодавства України щодо посилення захисту прав та інтересів дитини, які безперечно, можуть бути предметом наукової дискусії.
It is noted that in recent years, cases of violations of the rights and interests of the child are becoming more widespread. Proposals are made to amend the legislation of Ukraine on strengthening the protection of the rights and interests of the child, which, of course, can be the subject of scientific discussion.
Отмечено, что в последние годы все большее распространение получают случаи нарушений прав и интересов ребенка. Приведены предложения о внесении изменений в законодательство Украины об усилении защиты прав и интересов ребенка, которые, безусловно, могут быть предметом научной дискуссии.

Опис

Єфремова, І. О. Захист прав дитини – нагальна потреба сьогодення / І. О. Єфремова // Проблеми цивільного права та процесу : тези доп. учасників наук.-практ. конф., присвяч. світлій пам’яті О. А. Пушкіна, (м. Харків, 24 трав. 2019 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ ; Харків. обл. осередок Всеукр. громад. організації «Асоц. цивілістів України». — Харків: ХНУВС, 2019. — С. 229-231.

Ключові слова

Цивільне право. Civil Law. Гражданское право, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, Сімейне право. Family law. Семейное право, захист прав дитини, защита прав ребенка, protection of the rights of the child, порушення прав та інтересів дитини, нарушение прав и интересов ребенка, violation of the rights and interests of the child, порушення прав дитини, нарушение прав ребенка, child rights violation, боротьба з порушенням, борьба с нарушением, fight against violation, утримання дитини, содержание ребенка, maintenance of the child, аліменти, алименты, alimony, Сімейний кодекс України, Семейный кодекс Украины, Family Code of Ukraine

Бібліографічний опис