Систематизовані нормативні акти, що регламентували діяльність суду та інших державних органів на території сучасної України у XVI-XIX ст.

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Наше право. - 2015. - № 6. - С. 5-9

Анотація

У статті розглянуто питання систематизованих нормативних актів, що регламентували діяльність суду та інших державних органів на території сучасної України у XVI-XIX ст. Звернута окрема увага на правову регламентацію діяльності суду, поліції та інших органів охорони правопорядку відповідно до положень Литовських статутів (1529 р., 1566 р., 1588 р.), Судних Приказів (XVI-XVII ст.), Положенні Комітету Міністрів Російської Імперії (1847) та ін.
The article is devoted to the problem of systematization systematic regulations that regulate the work of the court and other state bodies on the territory of Ukraine in XVI-XIX centuries. Special attention pays to the legal regulation of the court, police and other law enforcement agencies according to the Lithuanian Statutes (1529, 1566, 1588), The Court Regulars (XVI-XVII century), The Regulation of the Committee of Ministers of the Russian Empire (1847) and others.
В статье рассмотрены вопросы систематизированных нормативных актов, регламентирующих деятельность суда и других государственных органов на территории современной Украины в XVI-XIX вв. Обращено особое внимание на правовую регламентацию деятельности суда, полиции и других органов охраны правопорядка в соответствии с положениями Литовских статутов (1529, 1566, 1588), Судных приказов (XVI-XVII вв.), Положении Комитета Министров Российской Империи (1847) и др.

Опис

Ключові слова

систематизація законодавства, systematization of legislation, систематизация законодательства, суд, court, державні органи, government agencies, государственные органы, історико-правовий аналіз, historical and legal analysis, историко-правовой анализ

Бібліографічний опис

Качинська, М. О. Систематизовані нормативні акти, що регламентували діяльність суду та інших державних органів на території сучасної України у XVI-XIX ст. / Качинська М. О. // Наше право. - 2015. - № 6. - С. 5-9.