Діагностика функціонування розподіленої інформаційної системи судової експертизи

Ескіз

Дата

2020

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Застосування інформаційних технологій у діяльності правоохоронних органів : зб. матеріалів кругл. столу (м. Харків, 9 груд. 2020 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків : ХНУВС, 2020. – С. 80-83.

Анотація

У доповіді наведені результати аналізу інформаційних систем судової експертизи та встановлено, що вони мають розподілений характер. Проведено аналіз підсистем, які складають інформаційну систему судової експертизи та визначені ті, які мають основний вплив на показники якості. В докладе приведены результаты анализа информационных систем судебной экспертизы и установлено, что они носят распределенный характер. Проведен анализ подсистем, составляющих информационную систему судебной экспертизы и определены те, которые имеют основное влияние на показатели качества. The report presents the results of the analysis of forensic information systems and found that they are distributed. An analysis of the subsystems that make up the forensic information system has been carried out and those that have a major impact on quality indicators have been identified.

Опис

Можаєв М. О. Діагностика функціонування розподіленої інформаційної системи судової експертизи / М. О. Можаєв, П. В. Буслов, О. П. Мелащенко // Застосування інформаційних технологій у діяльності правоохоронних органів : зб. матеріалів кругл. столу (м. Харків, 9 груд. 2020 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків : ХНУВС, 2020. – С. 80-83.

Ключові слова

Техніка. Технічні науки. Machinery. Engineering. Техника. Технические науки, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, інформаційна система, информационная система, Information system, системи передачі інформації, системы передачи информации, information transmission systems, телекомунікаційні системи, телекоммуникационные системы, telecommunication systems, інформаційні системи судової експертизи, информационные системы судебной экспертизы, forensic information systems, дослідження, исследование, study, підвищення показників якості, повышение показателей качества, improving quality indicators, вимірювання параметрів, измерение параметров, parameter measurement

Бібліографічний опис