До питання про посилення відповідальності за вчинення злочину з використанням інформаційно-телекомунікаційних систем

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2017

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Актуальні питання протидії кіберзлочинності та торгівлі людьми : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Харків, 15 листоп. 2017 р.). – Харків : ХНУВС, 2017. – С. 83-86

Анотація

Підкреслена необхідність посилення відповідальності за вчинення злочину з використанням інформаційно-телекомунікаційних систем, шляхом внесення змін у кримінальне законодавство.
The necessity of strengthening the responsibility for committing a crime with the use of information and telecommunication systems by introducing amendments to the criminal law was emphasized.
Подчеркнута необходимость усиления ответственности за совершение преступления с использованием информационно-телекоммуникационных систем путем внесения изменений в уголовное законодательство.

Опис

Васильєв, А. А. До питання про посилення відповідальності за вчинення злочину з використанням інформаційно-телекомунікаційних систем / А. А. Васильєв // Актуальні питання протидії кіберзлочинності та торгівлі людьми : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Харків, 15 листоп. 2017 р.) / МВС України, Харк. нац. ун-т внутр. справ; Координатор проектів ОБСЄ в Україні. – Харків : ХНУВС, 2017. – С. 83 - 86.

Ключові слова

Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, Кримінальне право. Criminal Law. Криминальное право, вчинення злочину, відповідальність, інформаційно-телекомунікаційні системи, Інтернет, засобами масової інформації, совершение преступления, ответственность, информационно-телекоммуникационные системы, Интернет, средства массовой информации, commission of crime, responsibility, information and telecommunication systems, Internet, mass media

Бібліографічний опис