Принципи правового регулювання фінансової діяльності об’єднаних територіальних громад

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2020

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Правові новели. – 2020. – № 11. – С. 121-126

Анотація

На підставі різних поглядів науковців систематизовано принципи правового регулювання фінансової діяльності об’єднаних територіальних громад; надано класифікацію, яка забезпечує виконання завдань фінансової діяльності об’єднаних територіальних громад та належну державну політику у фінансовій сфері на рівні місцевого самоврядування.
On the basis of different views of scientists systematized the principles of law regulation of financial activities of united territorial communities; provided a classification that ensures the implementation of the financial activities of the united territorial communities and the appropriate state policy in the financial sphere at the level of local self-government.
На основании различных взглядов ученых систематизированы принципы правового регулирования финансовой деятельности объединенных территориальных общин; предоставлена классификация, которая обеспечивает выполнение задач финансовой деятельности объединенных территориальных общин и надлежащую государственную политику в финансовой сфере на уровне местного самоуправления.

Опис

Ананьєва, Є. А. Принципи правового регулювання фінансової діяльності об’єднаних територіальних громад / Ананьєва Є. А. // Правові новели. – 2020. – № 11. – С. 121-126. - DOI: https://doi.org/10.32847/ln.2020.11.16.

Ключові слова

Фінансове право. Бюджетне право. Банківське право. Financis Law. Budget Law. Banking Law. Финансовое право. Бюджетное право. Банковское право, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, фінансова діяльність, финансовая деятельность, financial activities, об’єднані територіальні громади, объединенные территориальные общины, united territorial communities, правове регулювання, правовое регулирование, legal regulation, класифікація, классификация, classification, принципи, принципы, principles

Бібліографічний опис