Використання чат-ботів для залучення населення до протидії кримінальним правопорушенням, що вчиняють зловмисники з використанням засобів обчислювальної техніки та електронних комунікацій

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2020

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Застосування інформаційних технологій у діяльності правоохоронних органів : зб. матеріалів кругл. столу (м. Харків, 9 груд. 2020 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків : ХНУВС, 2020. – С. 69-76.

Анотація

Зазначено, що використання чат-ботів є одним із методів залучення населення до протидії кримінальним правопорушенням, що вчиняють зловмисники з використанням засобів обчислювальної техніки та електронних комунікацій. Отмечено, что использование чат-ботов является одним из методов вовлечения населения в противодействие уголовным правонарушениям, которые совершают злоумышленники с использованием средств вычислительной техники и электронных коммуникаций. It is noted that the use of chatbots is one of the methods of involving the population in counteracting criminal offenses committed by intruders using computer technology and electronic communications.

Опис

Марков В. В. Використання чат-ботів для залучення населення до протидії кримінальним правопорушенням, що вчиняють зловмисники з використанням засобів обчислювальної техніки та електронних комунікацій / В. В. Марков, О. М. Рвачов, С. В. Гельдт // Застосування інформаційних технологій у діяльності правоохоронних органів : зб. матеріалів кругл. столу (м. Харків, 9 груд. 2020 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків : ХНУВС, 2020. – С. 69-76.

Ключові слова

Кримінологія. Criminology. Криминология, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, кримінальні правопорушення, уголовные правонарушения, criminal offenses, чат-бот, chat bot, використання чат-ботів, использование чат-ботов, use of chat bots, отримання корисної інформації, получение полезной информации, getting useful information, розсилка фейкових повідомлень, рассылка фейковых сообщений, sending fake messages, фейкові телефонні дзвінки, фейковые телефонные звонки, fake phone calls, розсилка повідомлень, рассылка сообщений, sending messages, використання фейкових вебсайтів, использование фейковых вебсайтов, use of fake websites

Бібліографічний опис