Cyberaggression as a Component of Hybrid War Against Ukraine

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2022

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Гуманітарні аспекти цифрового суспільства : тези доп. учасників міжн. наук.-практ. конф. (м. Харків, 8 груд. 2022 р.). – Харків: НДІ ППСН, 2022. – С. 6-9

Анотація

Аналізується кіберагресія Російської Федерації проти України як невід’ємна складова гібридної війни. Стверджується, що коріння російської неоголошеної кіберагресії проти України можна простежити за кілька років до фактичного військового вторгнення на українську територію ще у 2014 році. Розглядаються основні виклики кібербезпеці, з якими стикається Україна, та їх протидія.
The thesis analyses cyberaggression of the Russian Federation against Ukraine as an essential component of hybrid war. It argues that the roots of the Russian undeclared cyberaggression against Ukraine can be traced several years before the actual military intrusion to Ukrainian territory as early as 2014. The thesis examines major cybersecurity challenges faced by Ukraine and their counteraction.
Анализируется киберагрессия Российской Федерации против Украины как неотъемлемая составляющая гибридной войны. Утверждается, что корни российской необъявленной киберагрессии против Украины можно проследить за несколько лет до фактического военного вторжения на украинскую территорию еще в 2014 году. Рассматриваются основные вызовы кибербезопасности, с которыми сталкивается Украина и их противодействие.

Опис

Yurtayeva, K. Cyberaggression as a Component of Hybrid War Against Ukraine / Kseniya Yurtayeva // Гуманітарні аспекти цифрового суспільства : тези доп. учасників міжн. наук.-практ. конф. (м. Харків, 8 груд. 2022 р.) / НДІ публ. політики і соц. наук, Харк. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків: НДІ ППСН, 2022. – С. 6-9. – DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.7437734.
Yurtayeva, K. V. (2022). Cyberaggression as a Component of Hybrid War Against Ukraine. Гуманітарні аспекти цифрового суспільства : тези доп. учасників міжн. наук.-практ. конф. (Харків, 8 груд. 2022 р.), 6-9. https://doi.org/10.5281/zenodo.7437734

Ключові слова

hybrid war, cybersecurity, cyberaggressive, Cybersecurity strategy of Ukraine, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, Кримінологія. Criminology. Криминология, гібридна війна, гибридная война, кибер-безопасность, кібербезпека, Стратегія кібербезпеки України, Стратегия кибербезопасности Украины

Бібліографічний опис