Аналіз мережевого трафіку як спосіб протидії кіберзлочинності

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2022

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Протидія кіберзлочинності та торгівлі людьми : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 27 трав. 2022 р.). – Харків: ХНУВС, 2022. – С. 42-43

Анотація

Аналіз мережевого трафіку набуває все більшу актуальність у зв’язку з розвитком мережевих технологій, впровадженням великої кількості нових мережевих протоколів, збільшенням обсягу мережевих даних. Практичне застосування моніторингу мережі забезпечує: виявлення проблем в роботі мережі; запобігання мережевих атак; визначення класифікації трафіку.
Analysis of network traffic is becoming increasingly relevant due to the development of network technologies, the introduction of a large number of new network protocols, and the increase in the amount of network data. Practical application of network monitoring ensures: identification of problems in network operation; prevention of network attacks; traffic classification definition.
Анализ сетевого трафика становится все более актуальным в связи с развитием сетевых технологий, внедрением большого количества новых сетевых протоколов, увеличением объема сетевых данных. Практическое применение мониторинга сети обеспечивает: выявление проблем в работе сети; предотвращение сетевых атак; определение классификации трафика.

Опис

Каланча, А. А. Аналіз мережевого трафіку як спосіб протидії кіберзлочинності / Каланча Андрій Андрійович, Клімушин Петро Сергійович // Протидія кіберзлочинності та торгівлі людьми : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 27 трав. 2022 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ, Наук. парк «Наука та безпека» ; Координатор проектів ОБСЄ в Україні. – Харків: ХНУВС, 2022. – С. 42-43.

Ключові слова

Кримінологія. Criminology. Криминология, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, мережевий трафік, протидія кіберзлочинності, кіберзлочинність, network traffic, cybercrime combating, cybercrime, сетевой трафик, противодействие киберпреступности

Бібліографічний опис