Сучасні функціональні моделі органів прокуратури

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2021

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Проблеми сучасної поліцеїстики : тези доп. наук.-практ. конф. (м. Харків, 28 квіт. 2021 р.). – Харків : ХНУВС, 2021. – С. 50-53

Анотація

Виокремлено функціональні моделі прокуратури, які залежать від соціальних і правових умов розвитку суспільства і держави, а також від місця прокуратури, яке вона посідає в системі державних органів.
The functional models of the prosecutor's office, which depend on the social and legal conditions of development of society and the state, as well as on the place of the prosecutor's office, which it occupies in the system of state bodies, are singled out.
Выделены функциональные модели прокуратуры, которые зависят от социальных и правовых условий развития общества и государства, а также от места прокуратуры, которое она занимает в системе государственных органов.

Опис

Клочко, А. М. Сучасні функціональні моделі органів прокуратури / Анатолій Миколайович Клочко // Проблеми сучасної поліцеїстики : тези доп. наук.-практ. конф. (м. Харків, 28 квіт. 2021 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внут. справ. – Харків : ХНУВС, 2021. – С. 50-53.

Ключові слова

Держава і право. State and Law. Государство и право, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, органи прокуратури, органы прокуратуры, prosecuting authorities, функціональні моделі прокуратури, функциональные модели прокуратуры, functional models of the prosecutor's office

Бібліографічний опис