Відкликання апеляційної скарги та відмова від неї в цивільному процесі України

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2013

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2013. – № 2 (61). – С. 240-248

Анотація

Розглянуто процесуальний порядок відкликання апеляційної скарги та відмова від неї. Визначено їх правове значення для апеляційного провадження в цивільному процесі України. Сформульовано авторське визначення таких понять, як «відмова від апеляційної скарги», «відкликання апеляційної скарги».
The article is devoted to the analysis of the procedure of appeal withdrawal and its rejection. The purpose of this paper is to outline the procedure of appeal withdrawal and its rejection in the civil proceedings. Another purpose is to formulate author’s definition of these legal categories.
Рассмотрен процессуальный порядок отзыва апелляционной жалобы и отказ от неё. Определено их правовое значение для апелляционного производства в гражданском процессе Украины. Сформулировано авторское определение таких понятий, как «отказ от апелляционной жалобы», «отзыв апелляционной жалобы».

Опис

Батрин, О. В. Відкликання апеляційної скарги та відмова від неї в цивільному процесі України / О. В. Батрин // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2013. – № 2 (61). – С. 240-248.

Ключові слова

Цивільно-процесуальне право. Civil and Procedure Law. Гражданское процессуальное право, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, апеляційна скарга, апелляционная жалоба, appeal, відмова від апеляції, отказ от апелляции, appeal rejection, відкликання апеляції, отзыв апелляции, appeal withdrawal

Бібліографічний опис