Діяльність органів внутрішніх справ щодо подолання проблем дітей трудових мігрантів

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2013

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Наше право. - 2013. - № 12. - С. 134-138

Анотація

Розглядається проблема соціального сирітства, зумовленого виїздом працездатного населення України на заробітки за кордон, аналізується сутність та причини соціального сирітства, висвітлюються проблеми, з якими стикаються діти трудових мігрантів та пошук можливих шляхів протидії з боку органів внутрішніх справ України. In this article the author considers the problem of social orphanage caused by mass emigration of Ukrainian people abroad in order to earn some money. The author analyses the essence features of social orphanage, also considers the problems of work emigrants’ children and search of possible ways of their diminishing run from the side of organs of internal affairs of Ukraine. Рассматривается проблема социального сиротства, обусловленная выездом работоспособного населения Украины на заработки за границу, анализируется сущность и причины социального сиротства, освещаются проблемы, с которыми сталкиваются дети трудовых мигрантов и поиск возможных путей их уменьшения со стороны органов внутренних дел Украины.

Опис

Румянцева-Козовник, А. В. Діяльність органів внутрішніх справ щодо подолання проблем дітей трудових мігрантів / Румянцева-Козовник Антоніна Володимирівна // Наше право. - 2013. - № 12. - С. 134-138.

Ключові слова

Державне адміністративне управління. Адміністративна діяльність. State Administration. Administrative Activity. Государственное административное управление. Административная деятельность, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, Органи внутрішніх справ. Internal affairs agencies. Органы внутренних дел, органы внутренних дел, Internal Affairs Agencies, соціальне сирітство, социальное сиротство, social orphanhood, діти трудових мігрантів, дети трудовых мигрантов, children of migrant workers, кримінальна міліція у справах дітей, криминальная милиция по делам детей, criminal police for children

Бібліографічний опис