Проблемні питання кримінального процесу, криміналістики та судової експертології в сучасному стані

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2021

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Актуальні проблеми кримінального процесу та криміналістики : тези доп. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 29 жовт. 2021 р.). – Харків : ХНУВС, 2021. – С. 24-26

Анотація

Окреслено наявні проблемні питання з кримінального процесу, криміналістики, експертології та визначено шляхи їх вирішення на теоретичному, законодавчому і правозастосовному рівнях.
The existing problematic issues in the criminal process, criminology, expertise are outlined and ways to solve them at the theoretical, legislative and law enforcement levels are identified.
Обозначены проблемные вопросы по уголовному процессу, криминалистике, экспертологии и определены пути их решения на теоретическом, законодательном и правоприменительном уровнях.

Опис

Бандурка, О. М. Проблемні питання кримінального процесу, криміналістики та судової експертології в сучасному стані / Олександр Маркович Бандурка // Актуальні проблеми кримінального процесу та криміналістики : тези доп. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 29 жовт. 2021 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ., Ташкент. держ. юрид. ун-т. – Харків : ХНУВС, 2021. – С. 24-26.

Ключові слова

Кримінально-процесуальне право. Criminal and Procedure Law. Уголовное процессуальное право, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Криміналістика. Criminalistics. Криминалистика, Україна. Ukraine. Украина, кримінальний процес, уголовный процесс, criminal proceedings, кримінально-процесуальне законодавство, уголовно-процессуальное законодательство, criminal procedure legislation, судова експертологія, судебная экспертология, forensic expertise

Бібліографічний опис