Актуальні питання індивідуальної відповідальності у міжнародному кримінальному праві

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2009

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Право і безпека. - 2009. - № 1. - С. 19-24.

Анотація

Статтю присвячено розгляду окремих питань інституту індивідуальної відповідальності у міжнародному праві, зокрема, про суб’єктів відповідальності у міжнародному праві; про розвиток принципу індивідуальної відповідальності у міжнародному праві; про реалізацію принципу індивідуальної відповідальності у діяльності окремих міжнародних судових установ, у першу чергу, Міжнародного кримінального суду.
The article deals with examination of some questions dedicated to the individual responsibility in international criminal law institute. Among them are questions: about subjects of responsibility in international law; about the principle of the individual responsibility in international law origin and progress; about the principle of individual responsibility in international law realization by some international legal organs, especially by International criminal court.
Статья посвящена рассмотрению отдельных вопросов института индивидуальной ответственности в международном праве, в частности о субъектах ответственности в международном праве; о развитии принципа индивидуальной ответственности в международном праве; о реализации принципа индивидуальной ответственности в деятельности некоторых международных судебных органов, в первую очередь Международного уголовного суда.

Опис

Тітов, Є. Б. Актуальні питання індивідуальної відповідальності у міжнародному кримінальному праві / Є. Б. Тітов // Право і безпека. - 2009. - № 1. - С. 19-24.

Ключові слова

Міжнародне право .International Law. Международное право, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, міжнародне кримінальне право, международное уголовное право, international criminal law, кримінальна відповідальність, уголовная ответственность, criminal liability, індивідуальна відповідальность, индивидуальная ответственность, individual responsibility, суб'єкти міжнародної індивідуальної відповідальності, субъекты международной индивидуальной ответственности, subjects of international individual responsibility, фізичні особи, физические лица, physical persons

Бібліографічний опис