Рецензія на проєкт Закону України «Про внесення змін до статті 149 Кримінального кодексу України щодо забезпечення гармонізації кримінального законодавства з положеннями міжнародного права в частині регулювання кримінальної відповідальності за торгівлю людьми»

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2021

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Право і безпека. - 2021. - № 1 (80). - С. 188-192

Анотація

Надано рецензію на проєкт Закону України «Про внесення змін до статті 149 Кримінального кодексу України щодо забезпечення гармонізації кримінального законодавства з положеннями міжнародного права в частині регулювання кримінальної відповідальності за торгівлю людьми».
A review of the draft Law of Ukraine "On Amendments to Article 149 of the Criminal Code of Ukraine on ensuring harmonization of criminal legislation with the provisions of international law in terms of regulation criminal liability for human trafficking."
Дана рецензия на проект Закона Украины «О внесении изменений в статью 149 Уголовного кодекса Украины относительно гармонизации уголовного законодательства с положениями международного права в части регулирования уголовной ответственности за торговлю людьми».

Опис

Лизогуб, Я. Г. Рецензія на проєкт Закону України «Про внесення змін до статті 149 Кримінального кодексу України щодо забезпечення гармонізації кримінального законодавства з положеннями міжнародного права в частині регулювання кримінальної відповідальності за торгівлюлю» / Ярослав Григорович Лизогуб // Право і безпека. - 2021. - № 1 (80). - С. 188-192. - DOI: 10.32631/pb.2021.1.26.
Лизогуб, Я. Г. (2021) «Рецензія на проєкт Закону України «Про внесення змін до статті 149 Кримінального кодексу України щодо забезпечення гармонізації кримінального законодавства з положеннями міжнародного права в частині регулювання кримінальної відповідальності за торгівлюлю», Право і безпека, 80(1), с. 188-192. doi: 10.32631/pb.2021.1.26.

Ключові слова

Кримінальне право. Criminal Law. Уголовное право, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, Закон України, Кримінальний кодекс України, положення міжнародного права, кримінальна відповідальність, торгівля людьми, Закон Украины, Уголовный кодекс Украины, положения международного права, криминальная ответственность, торговля людьми, Law of Ukraine, Criminal Code of Ukraine, provisions of international law, criminal liability, human trafficking

Бібліографічний опис