Інститут речових доказів за законодавством Англії, США та України: порівняльний аналіз

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2019

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Шляхи удосконалення досудового розслідування: організаційно-правові аспекти : матеріали наук.-практ. круглого столу (м. Харків, 24 жовт. 2019 р.). - Харків, 2019. - С. 144-147

Анотація

Надається порівняльний аналіз інституту речових доказів за законодавством Англії, США та України.
A comparative analysis of the institute of physical evidence under the legislation of England, the United States and Ukraine is provided.
Предоставляется сравнительный анализ института вещественных доказательств по законодательству Англии, США и Украины.

Опис

Федорець, Ж. А. Інститут речових доказів за законодавством Англії, США та України: порівняльний аналіз / Жанна Андріївна Федорець // Шляхи удосконалення досудового розслідування: організаційно-правові аспекти : матеріали наук.-практ. круглого столу (м. Харків, 24 жовт. 2019 р.) / МВС України ; Харків. нац. ун-т внутр. справ, Фак. № 1 (з підготовки слідчих), Каф. кримінал. процесу та організації досуд. слідства. - Харків, 2019. - С. 144-147.

Ключові слова

Кримінально-процесуальне право. Criminal and Procedure Law. Уголовное процессуальное право, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, США, Англія, зарубіжний досвід, речові докази, доказування, докази, Ukraine, Англия, зарубежный опыт, доказательства, доказывание, вещественные доказательства, evidence, USA, England, foreign experience

Бібліографічний опис