Деякі питання розслідування корупційних злочинів в аспекті протидії організованій злочинності

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2020

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Науковий вісник публічного та приватного права. – 2020. – Вип. 2. – С. 245-250

Анотація

Розглянуто деякі аспекти боротьби правоохоронних органів із негативними наслідками злочинів, пов’язаних із корупційними проявами, які є складовою частиною організованої злочинності. Визначено, на основі аналізу наукових досліджень, слідчої і судової практики, особливості встановлення, забезпечення компенсування та безпосереднього компенсування шкоди, завданої корупційними злочинами.
Some aspects of the fight of law enforcement agencies with the negative consequences of crimes related to corruption, which are part of organized crime, are considered. It is determined, on the basis of the analysis of scientific researches, investigative and judicial practice, features of establishment, maintenance of compensation of the damage caused by corruption crimes.
Рассмотрены некоторые аспекты борьбы правоохранительных органов с негативными последствиями преступлений, связанных с коррупционными проявлениями, которые являются составной частью организованной преступности. Определено, на основе анализа научных исследований, следственной и судебной практики, особенности установления, обеспечения компенсации вреда, причиненного коррупционными преступлениями.

Опис

Малярова, В. О. Деякі питання розслідування корупційних злочинів в аспекті протидії організованій злочинності / Малярова В. О., Савчук Т. І. // Науковий вісник публічного та приватного права. – 2020. – Вип. 2. – С. 245-250. - DOI: https://doi.org/10.32844/2618-1258.2020.2.40.

Ключові слова

Кримінально-процесуальне право. Criminal and Procedure Law. Уголовное процессуальное право, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, Криміналістика. Criminalistics. Криминалистика, Кримінологія. Criminology. Криминология, корупція, коррупция, corruption, корупційні злочини, коррупционные преступления, corruption crimes, розслідування злочинів, расследования преступлений, crime investigation, встановлення та відшкодування шкоди, установление и возмещение ущерба, establishment and compensation of damage, протидія організованій злочинності, противодействие организованной преступности, combating organized crime

Бібліографічний опис